Middelburg Historische wijnstad (blog door Gerard van Keken)

Wijnhandelblog

Beurtelings blogt een van de onderzoekers over een onderwerp uit de geschiedenis van de wijnhandel.

Middelburg Historische wijnstad (blog door Gerard van Keken)

Middelburg een historische wijnstad. In welk opzicht? Werd er in het verleden in Middelburg wijn verbouwd? Waarschijnlijk nauwelijks en als het al zo was dan wellicht rond de kerken, kloosters of de abdij voor eigen gebruik.  Had Middelburg in vroeger tijden dan veel wijnzaken? Niet zozeer wijnzaken zoals de wijnwinkels vandaag de dag. Maar Middelburg kende wel wijnkooplieden, handelaren in wijn, en hun handel heeft hun geen windeieren gelegd. Vooral in de Middeleeuwen als ook in de VOC tijd en erna, was wijn een zeer belangrijk product in het handelsverleden van Middelburg.